Courier Drivers: Full - Time Filgħodu

Il-persuni magħżula jkunu responsabbli għat-tqassim ta' pakketti postali fuq distretti ndikati u jirrapportaw lis-Supervisor. Ix-xogħol ikun full - time  filgħodu mit-Tnejn sas-Sibt.

Il-kandidati għandhom:

• ikollhom iktar minn wieħed u għoxrin sena:
• ikollhom dehra pulita u preżentabbli;
• ikunu kapaċi jikkomunikaw b'mod eċċellenti u effettiv;
• ikollhom karattru soċjevoli u personalita' pożittiva
• ikollhom tlett ‘passes' fil-livell Ordinarju/Matsec jew ekwivalenti;
• ikollhom ċertifikat ta' kondotta tal-Pulizija nadifa;
• ikollhom liċenzja tas-sewqan

L-applikanti nteressati għandhom jibagħtu ittra t'applikazzjoni flimkien ma' curriculum vitae dettaljat fuq recruitment@maltapost.com

L-applikanti huma mfakkra biex fl-ittra tal-applikazzjoni jindikaw r-referenza għal liema vakanza jkunu qed japplikaw. L-applikazzjonijiet kollha jiġu ttrattati b'mod kunfidenzjali. Fil-każ ta' solleċitar, l-applikanti, awtomatikament jiġu skwalifikati.

 

 

Latest News

MaltaPost launches Postal Uniforms Stamp Set

MaltaPost launches Postal Uniforms Stamp Set

25/05/2017

On 31 May 2017, MaltaPost will issue a set of four stamps showing its corporate mascot ....

Button - Read More