Pustiera fuq rotot bil-mixi: Full - Time

Il-persuna magħżula tkun responsabbli għat-tqassim ta' posta fuq distretti ndikati bil-mixi u tirrapporta lis-Supervisor Delivery. Ix-xogħol ikun filgħodu full-time mit-Tnejn sas-Sibt.

Il-kandidat ideali għandu jkollu aktar minn tmintax -il sena u

• jkollu dehra pulita u preżentabbli;

• jkun kapaċi jikkomunika b'mod eċċellenti u effettiv;

• ikollu karattru soċjevoli u personalita' pożittiva

• jkollu tliet 'passes' fl-livell Ordinarju/Matsec jew ekwivalenti;

• jkollu ċertifikat ta' kondotta tal-Pulizija nadifa;

• jkun fiżikament b'saħħtu u kapaċi jerfa`piżijiet.

L-applikanti nteressati għandhom jibagħtu ittra t'applikazzjoni flimkien ma' curriculum vitae dettaljat inkluż in-numru tal-Karta tal-Identita' fuq recruitment@maltapost.com

L-applikanti huma mfakkra biex fl-ittra tal-applikazzjoni jindikaw r-referenza għal liema vakanza jkunu qed japplikaw. L-applikazzjonijiet kollha jiġu ttrattati b'mod kunfidenzjali. Fil-każ ta' solleċitar, l-applikanti, awtomatikament jiġu skwalifikati.

Latest News

MaltaPost launches Postal Uniforms Stamp Set

MaltaPost launches Postal Uniforms Stamp Set

25/05/2017

On 31 May 2017, MaltaPost will issue a set of four stamps showing its corporate mascot ....

Button - Read More