Postal Operators - Ħinijiet Flessibli

Inti taħdem bix-shift u tixtieq taħdem part-time filgħodu meta tkun tista'? Jew inkella marbut b' doveri li jħallulek biss ħin għal xogħol part-time b'sigħat fissi matul il-ġurnata?

Jekk għandek ċertifikat ta' kondotta tal-Pulizija nadifa, għandek ‘l fuq minn 18 il-sena u għandek ‘O' Level f' tal-inqas 3 suggetti, aħna nixtiequ niltaqgħu miegħek.

MaltaPost p.l.c. qed tfittex numru ta' pustiera sabiex jaħdmu f'ħinijiet/ġranet differenti matul il-ġurnata u jqassmu posta f'lokalitajiet differenti f'Malta. Dawk interessati għandhom jibagħtu ittra t'applikazzjoni flimkien ma' curriculum vitae dettaljat inkluż in-numru tal-Karta tal-Identita'. Għandhom jindikaw ukoll jekk għandhomx liċenzja tas-sewqan tal-karozza u/jew tal-mutur. Applikazzjonjiet għandhom jintbagħtu fuq l-email recruitment@maltapost.com.

L-applikazzjonijiet kollha jiġu ttrattati b'mod kunfidenzjali. Fil-każ ta' solleċitar, l-applikanti, awtomatikament jiġu skwalifikati.

 

 

Latest News

MaltaPost launches Postal Uniforms Stamp Set

MaltaPost launches Postal Uniforms Stamp Set

25/05/2017

On 31 May 2017, MaltaPost will issue a set of four stamps showing its corporate mascot ....

Button - Read More