Postal Assistants

Il-persuni magħżula jkunu responsabbli għal xogħol ta' tħejjija u ta' tqassim ta' materjal fuq barra. Ix-xogħol ikun wara nofsinhar mit-Tnejn sas-Sibt.

Il-kandidati għandhom:

• ikollhom iktar minn wieħed u għoxrin sena:

• ikollhom dehra pulita u preżentabbli;

• ikunu kapaċi jikkomunikaw b'mod effettiv;

• ikollhom karattru soċjevoli u personalita' pożittiva

• ikunu jafu jaqraw u jiktbu. Preferibilment ikollhom ‘pass' fil-livell Ordinarju/Matsec jew ekwivalenti;

• ikollhom ċertifikat ta' kondotta tal-Pulizija nadifa;

• ikollhom liċenzja tas-sewqan.

L-applikanti nteressati għandhom jibagħtu ittra t'applikazzjoni flimkien ma' curriculum vitae dettaljat fuq recruitment@maltapost.com

L-applikanti huma mfakkra biex fl-ittra tal-applikazzjoni u fl-ispazju tas-suggett ta' l-email jindikaw r-referenza għal liema post vakanti jkunu qed japplikaw. L-applikazzjonijiet kollha jiġu ttrattati b'mod kunfidenzjali. Fil-każ ta' solleċitar, l-applikanti, awtomatikament jiġu skwalifikati.


The chosen candidates will be responsible for preparing and delivering unaddressed mail. Work hours are in the afternoon from Monday to Saturday.

Candidates should be:

- at least twenty one years old;

- well groomed and with smart appearance

- able to communicate effectively;

- sociable and with a positive personality;

- literate; candidates with at least one pass in Ordinary level or equivalent are preferred;

- in possession of a clean police conduct certificate;

- in possession of a car driving licence.

Those interested are to send a letter of application together with their detailed curriculum vitae on recruitment@maltapost.com

Candidates are reminded to indicate the reference number of the vacancy they would be applying for both in the letter of application as well as in the subject of the email they send. Applications are treated in strict confidence. Soliciting will automatically lead to disqualification.

 

Latest News

Maltese Presidency of the Council of the European Union Stamp Issue

Maltese Presidency of the Council of the European Union Stamp Issue

10/01/2017

Malta will be holding the Presidency between January and June 2017. To commemorate this event, a miniature sheet bearing one stamp will be issued on 12 January 2017.....

Button - Read More