News Details

Temporary Closure of Għargħur Sub Post Office

The Sub Post Office at "Aquavel", Triq San Bartilmew, Għargħur GĦR 1014 will be closed for business on Saturday 7th September 2013.

The public may wish to avail itself of postal services provided from the Naxxar Post Office situated in Ċentru Ċiviku, Vjal il-wieħed u għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018

Download Press Release in pdf