News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Għargħur

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at "Aquavel", Triq San Bartilmew, Għargħur GĦR 1014, will be closed on Monday 26th August 2019.

On this day, the public may wish to use the postal services provided from Naxxar Post Office situated in Ċentru Ċiviku, Vjal il-wieħed u għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018.

 


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta fil-Għargħur

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, li jinsab f' 'Aquavel', Triq San Bartilmew, Għargħur GĦR 1014, se jkun magħluq nħar it-Tnejn 26 t' Awwissu 2019.

F'din il-ġurnata, Il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tan-Naxxar li tinsab fiċ-Ċentru Ċiviku, Vjal il-wieħed u għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018.