News Details

Special Hand Postmark – 20th Anniversary Gozo Philatelic Society

MaltaPost would like to notify the public that a special hand stamp will be issued to mark the 20th Anniversary of the Gozo philatelic society, on Monday 23rd September 2019 at the Victoria Post Office in Gozo, situated at 5, Triq Sir Adrian Dingli, Rabat VCT 1441.

Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail – Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.


Timbru Speċjali – 20 Sena Anniversarju tas-Soċjeta’ Filatelika Għawdxija

MaltaPost p.l.c. tinforma lill-pubbliku li timbru speċjali ser jinħareġ għall-okkażjoni tal-20 Sena Anniversarju tas-Soċjeta’ Filatelika Għawdxija u ser jintuża nhar it-Tnejn 23 ta’ Settembru 2019 fil-Fergħa Postali tal-Rabat f’Għawdex, li tinsab fi Triq Sir Adrian Dingli, Rabat VCT 1441.

Dan it-timbru speċjali jista’ jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 2596 1740 – e-mail: info@maltaphilately.com