News Details

Special Handstamp – Emvin Cremona - A Legacy in Drawings, Sketches and Paintings

MaltaPost would like to notify the public that a special hand stamp will be issued for the opening of an exhibition featuring drawings, sketches and paintings of Emvin Cremona on Monday 9th December 2019 at the Malta Postal Museum.

Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.

 

 


 

Timbru Speċjali - Emvin Cremona - A Legacy in Drawings, Sketches and Paintings

MaltaPost p.l.c. tinforma lill-pubbliku li timbru speċjali ser jinħareġ għall- ftuħ ta' wirja li tinkludi tpinġijiet, skeċċijiet u pitturi ta' Emvin Cremona u ser jintuża nhar it-Tnejn 9 ta' Diċembru 2019 fil-Malta Postal Museum.

Dan it-timbru speċjali jista' jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.