News Details

Permanent closure of Sub Post Office in Floriana

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office situated at "Future Focus", 9 Triq l-Imhazen, Floriana FRN 1119, will no longer operate as a Sub Post Office as from Friday 31st January 2020.

Residents may wish to use the postal services provided from the Floriana Post Office situated at 4, Triq San Kalcidonju, Floriana FRN1520.


Għeluq Permanenti ta' Sub Uffiċċju tal-Posta Floriana

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, li jinsab f' "Future Focus", 9 Triq l-Imhazen, Floriana FRN 1119, mhux se jibqa jopera bhala Sub Uffiċċju minn nhar il- Ġimgħa 31 ta' Jannar 2020.

Ir-residenti jistgħu jużaw s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tal- Floriana li tinsab f' 4, Triq San Kalcidonju, Floriana FRN1520.