News Details

Permanent closure of Sub Post Office in Sliema

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office situated at "Malton", 7, Triq Censu Scerri , Sliema SLM 3062, will no longer operate as a Sub Post Office as from Friday 31st January 2020.

Residents may wish to use postal services provided from Sliema Post Offices situated at 118, Triq Manwel Dimech , Sliema SLM 1055 and 39, Triq Sir Adrian Dingli, Sliema SLM 1902.


Għeluq Permanenti ta' Sub Uffiċċju tal-Posta f' Tas-Sliema

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, li jinsab f' "Malton", 7, Triq Censu Scerri , Sliema SLM 3062, mhux se jibqa jopera bhala Sub Uffiċċju minn nhar il- Ġimgħa 31 ta' Jannar 2020.

Ir-residenti jistgħu jużaw s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħat Postali f' Tas- Sliema li jinsabu f' 118, Triq Manwel Dimech, Sliema SLM 1055 u f' 39, Triq Sir Adrian Dingli, Sliema SLM 1902.