News Details

Permanent closure of Fgura Sub Post Office

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at Happy Kids Stationery, Triq San Tumas, Fgura FGR 1608 will no longer operate as a Sub Post Office as from Wednesday 1 March 2020.

If we are unsuccessful in delivering postal items to your door that require a signature or do not fit into your letterbox, arrangements have been made for you to collect such items from the Post Office at Ċentru Ċiviku,Pjazza Antoine De Paule, Paola. Alternatively you may choose to get your items delivered to a 24/7 Easipik locker. For more information please visit www.maltapost.com/easipik.


 

Għeluq Permanenti ta' Sub Uffiċċju tal-Posta fil-Fgura

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Post Office "Happy Kids Stationery" li jinsab fi Triq San Tumas, il-Fgura FGR 1608 mhux se tibqa topera bħala Sub Post Office minn nhar il-Erbgħa 1 ta' Marzu 2020.

Jekk ma jirnexxilniex inqassmulek ittri jew pakketti postali li jeħtieġu firma jew ma jidħlux fil-letterbox, dawn ikunu jridu jinġabru mill-Fergħa Postali ta' Paola li tinsab fiċ-Ċentru Ċiviku, Pjazza Antoine De Paule, Paola. Tista' ukoll tagħżel li tibgħat il-pakketti f'Easipik Parcel Locker u tiġbru 24/7. Għal aktar informazzjoni żur www.maltapost.com/easipik.