News Details

Temporary closure of Sub Post Offices in Ħ’Attard and Mellieħa

MaltaPost would like to inform the public about the temporary closure of Sub Post Offices:

Ħ'Attard - Higher Grades', 93, Triq Kanannea, Ħ'Attard ATD 2703, will be closed between 17 and 24 March 2020
Mellieħa - 51, Triq Gorg Borg Olivier, Mellieħa MLH 1024 will be closed between the 16 and 21 March 2020

On these day, the public may wish to use the postal services provided from Lija Post Office situated in 2, Triq Mikelang Borg, Lija LJA 1440 and from the Mellieħa Post Office situated at 100, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Mellieħa MLĦ 1107.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċji tal-Posta f' Ħ'Attard u l-Mellieħa

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku bl-għeluq temporanju ta' dawn is-Sub Uffiċċji tal-Posta:

Ħ'Attard - Higher Grades, 93, Triq Kanannea, Attard ATD 2703, se jkun magħluq bejn is-17 u l-24 ta' Marzu 2020
Mellieħa - 51, Triq Ġorg Borg Olivier, Mellieħa MLĦ 1024 se jkun magħluq bejn is-16 u l-21 ta' Marzu 2020.

F'dawn il-ġranet, il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħat Postali li jinsabu f' 2, Triq Mikelanġ Borg, Ħal Lija LJA 1440 u 100, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Mellieħa MLĦ 1107.