News Details

MaltaPost Notice

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at CND Stationery, 144, Vjal it-Torri, Gudja GDJ 1704, will be temporary reducing its opening hours and will now be opening only in the evening from 4:30 p.m. till 7:30 p.m.
On this day, the public may wish to use the postal services provided from-:
  • Luqa Post Office, situated at 11, Trejqa Dun Gulju Muscat, Luqa LQA 1450
  • Għaxaq Sub Post Office, situated at Marcham Stationery, 4 Wesgha Bir id-Deheb, Għaxaq GXQ 1651. 


Avviż mill-MaltaPost

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju "CND Stationery", 144, Vjal it-Torri, Gudja GDJ 1704, se jnaqqas is-siegħat tal-ftuħ u se jiftaħ biss fil-ħinijiet ta' filgħaxija, bejn 4:30 u 7:30 ta' filgħaxija.

F'dawn il-ġranet, il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-:

  • Fergħa Postali ta' Ħal Luqa, li jinsab fl' 11, Trejqa Dun Gulju Muscat, Luqa LQA 1450
  • Sub Uffiċċju tal- Posta f' Ħal Għaxaq, li jinsab f'Marcham Stationery, 4 Wesgħa Bir id-Deheb, Ħal Għaxaq GXQ 1651.