News Details

Temporary Evening Service at Select MaltaPost Post Offices

MaltaPost p.l.c. announces that its four Post Offices located at:

  • 511, Triq San Pawl, St Paul's Bay
  • 6, Triq id-Dolmen, Buġibba/Qawra
  • 21, Pjazza Meme` Scicluna, Gzira
  • Telghet Gwardamangia, Pieta`

will be providing a temporary evening service from 4.00 p.m. to 7.00 p.m. on Tuesday 18th, Wednesday 19th and Thursday 20th August 2020, exclusively for the collection of the registered letters distributing the Government Vouchers.

Residents of St Paul`s Bay are reminded that holders of notices bearing a green header are to visit the Post Office at 511, Triq San Pawl, St Paul's Bay while those with white notices should retrieve their vouchers from the Post Office located at 6, Triq id-Dolmen, Buġibba/Qawra.

Moreover, all residents in Malta and Gozo who wish to verify their entitlement to the Government vouchers are to call on 80074904 to confirm their entitlement before proceeding to their Post Office for collection. This will avoid unnecessary queuing at the Post Offices.

 


MaltaPost testendi temporanjament il-ħinijiet tal-ftuħ ta' xi wħud mill-Fergħat Postali tagħha


MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li l-Fergħat Postali hawn imsemmija:

  • 511, Triq San Pawl, St Paul's Bay
  • 6, Triq id-Dolmen, Buġibba/Qawra
  • 21, Pjazza Meme` Scicluna, Gzira
  • Telghet Gwardamangia, Pieta`

se jkunu temporanjament miftuħa fil-għaxija mill-4.00 p.m. sas-7.00 p.m. nhar it-Tlieta 18, l-Erbgħa 19 u l-Ħamis 20 ta' Awwissu 2020 esklussivament għall-ġbir ta' posta reġistrata bil-Vouchers tal-Gvern.

Nixtiequ nfakkru r-residenti ta' San Pawl il-Baħar li dawk il-klijenti li għandhom n-notifika l-ħadra jridu jinqdew mill-Fergħa Postali ta' 511, Triq San Pawl, San Pawl il-Baħar filwaqt li dawk li għandhom in-notifika l-bajda jridu jiġbru l-vouchers mill-Fergħa Postali li tinsab f' 6, Triq id-Dolmen, Buġibba/Qawra.

Ir-residenti f'Malta u Għawdex li jixtiequ jivverifikaw jekk humiex intitolati għall-Vouchers tal-Gvern huma mitluba jċemplu fuq 80074904 biex jikkonfermaw dan qabel ma jmorru fil-Fergħa Postali tagħhom, u dan sabiex jevitaw li joqogħdu fil-kju.