News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Siġġiewi

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at ‘Many Things' Stationery, Triq il-Knisja il-Qadima, Siġġiewi SGW 1704, will be closed between Thursday 24th and Saturday 26th December.

Additionally this Sub Post Office will be closed between Thursday 31st December and Saturday 2nd January 2021.
On these days, the public may use the postal services provided from Żebbuġ Post Office situated at Triq Sciortino, Żebbuġ ŻBĠ 1962.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta fis-Siġġiewi

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta ‘Many Things' Stationery, li jinsab fi Triq il-Knisja il-Qadima, Siġġiewi SGW 1704 se jkun magħluq bejn nhar il-Ħamis 24 ta' Diċembru u s-Sibt 26 ta' Jannar 2021.

Dan is-Sub Uffiċċju se jkun magħluq ukoll bejn nhar il-Ħamis 24 ta' Diċembru u s-Sibt 2 ta' Jannar 2021.
F'dawn il-ġranet, Il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali ta' Ħaż-Żebbug li tinsab fi Triq Sciortino, Żebbuġ ŻBĠ 1962.