News Details

“ACT NOW” United Nations Campaign for Individual Action

On the 18th March 2021, MaltaPost will issue three miniature sheets each bearing symbols Reduce, Reuse and Recycle, also called the 3 Rs.

In December 2018, the United Nations had introduced the ACT NOW Climate Action campaign so as to promote a sustainable lifestyle. The campaign aims to inspire and educate people around the world in a battle to confront the climate crisis by taking individual action and reducing human impact on the environment.

Each stamp within the miniature sheet measures 35.98 mm x 35.98 mm, with a comb perforation of 13.75 x 13.75 and bearing the Maltese Cross watermark. Each miniature sheet measures 60 mm x 60 mm and was produced in the offset process by Printex Ltd. The issue consists of 16,000 miniature sheets for each stamp denomination. Denomination for this stamp issue will be in €0.50, €1.25 and €2.00. The design was set by MaltaPost and images were provided by the United Nations.

As from Thursday 18 March 2021, this philatelic issue will be available from all post offices in Malta and Gozo. Orders may be placed online at www.maltaphilately.com or by mail from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Qormi Road, Marsa, MTP 1001; Telephone: 2596 1740, e-mail: info@maltaphilately.com


Ħarġa Filatelika tal-pustaġġ
"ACT NOW"
The United Nations Campaign for Individual Action

Fit-18 ta' Marzu 2021, MaltaPost se toħroġ tliet miniature sheets bi tliet simboli separati, wieħed fuq kull folja; 'Reduce' (Naqqas), 'Reuse' (Uża mill-ġdid) u 'Recycle' (Irriċikla), magħrufa wkoll bħala it-3 Rs.

F'Diċembru 2018, il-United Nations introduċew kampanja b'isem ACT NOW sabiex tippromwovi stil ta' ħajja sostenibbli favur il-klima. Din il-kampanja għandha l-għan li tispira u teduka nies madwar id-dinja f'battalja biex tiffaċċja l-kriżi tal-klima billi kull individwu jieħu azzjoni b'mod individwali sabiex jitnaqqas l-impatt tal-bniedem fuq l-ambjent.

Din il-ħarġa se tikkonsisti fi tliet bolli; waħda fuq kull miniature sheet. Kull bolla hija ta' daqs 35.98 mm x 35.98mm, b'perforazzoni ta' 13.75 x 13.75 u għandha watermark bis-salib ta' Malta. Kull miniature sheet hija ta' daqs 60 mm x 60 mm u ġiet ipprintjata minn Printex Limited bi proċess offset. Din il-ħarġa se tikkonsisti f'16,000 miniature sheet fuq kull simbolu. Il-valuri se jkunu ta' €0.50, €1.25 u €2.00. Dan is-sett ġie ddisinjat mill-MaltaPost u l-istampi ġew provduti mill-United Nations.

Din il-ħarġa filatelika se tkun għall-bejgħ mill-fergħat tal-MaltaPost f' Malta u Għawdex minn nhar il-Ħamis 18 ta' Marzu 2021. Ordnijiet jistgħu jsiru online fuq www.maltaphilately.com jew bil-posta mill-Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001 -Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com