News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Kalkara

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office situated at "Troy DVD Rentals", Pjazza Arcisqof Gonzi, Kalkara KKR 1502, will be closed until Sunday 11th April 2021.

During these day, Kalkara residents are kindly requested to pick up their mail items from the Cospicua Post Office situated in Block No 14, Flat No 12, Fuq San Pawl, Bormla BML 1910.

Xgħajra residents are kindly requested to pick up their mail items from the Żabbar Post Office situated Ċentru Ċiviku, Triq il-Kunvent, Ħaż-Żabbar ŻBR 1351.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta fil-Kalkara

MaltaPost tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, li jinsab f' "Troy DVD Rentals", Pjazza Arcisqof Gonzi, Kalkara KKR1502, se jkun magħluq sa nhar il-Ħadd 11 t' April 2021.

F'dawn il-ġranet, ir-residenti tal-Kalkara huma ġentilment mitluba biex jiġbru l-oġġetti postali tagħhom mill-Fergħa Postali ta' Bormla li tinsab f' Block No 14, Flat No 12, Fuq San Pawl, Bormla BML 1910.

Ir-Residenti tax-Xgħajra huma ġentilment mitluba biex jiġbru l-oġġetti postali tagħhom mill-Fergħa Postali ta' Ħaż-Żabbar li tinsab fiċ-Ċentru Ċiviku, Triq il-Kunvent, Żabbar ŻBR 1351.