News Details

MaltaPost launches the Year Pack including all Stamp Sets issued in 2020

On 30th March 2021 MaltaPost will launch the 2020 Year Pack which includes all stamp sets in mint condition issued during the year namely:

Old Residential Houses - Series II, Maltese Festa Series IV, EUROPA 2020 - ‘Ancient Postal Routes', SEPAC - Artworks in the National Collection, EUROMED - ‘Traditional Gastronomy in the Mediterranean', Dogs Series II, 100th Anniversary - Birth of St. John Paul, Joint Stamp Issue Malta - Slovakia ‘Viticulture', Christmas 2020 and 250th Anniversary - Birth of Ludwig Van Beethoven.

The Year Pack is presented in an attractive folder and includes all technical details related to all 2020 issues.

The Year Pack will be available as from Tuesday 30 March from all Post Offices in Malta and Gozo, online at www.maltaphilately.com or by mail from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c 305, Qormi Road, Marsa, MTP 1001; Telephone: 25961740, e-mail: info@maltaphilately.com.


MaltaPost toħroġ il-Year Pack bil-bolli kollha li nħarġu fis-sena 2020

Fit-30 ta' Marzu 2021 MaltaPost se toħroġ il-Year Pack li jkopri l-ħarġiet kollha ta' bolli li nħarġu fl-2020. Dan il-Year Pack jiġbor fiħ il-ħarġiet ta' bolli f'format mint (mhux ittimbrati) li nħarġu din is-sena li huma:

Old Residential Houses - Series II, Maltese Festa Series IV, EUROPA 2020 - ‘Ancient Postal Routes', SEPAC - Artworks in the National Collection, EUROMED - ‘Traditional Gastronomy in the Mediterranean', Dogs Series II, 100th Anniversary - Birth of St. John Paul, Joint Stamp Issue Malta - Slovakia ‘Viticulture', Christmas 2020 u 250th Anniversary - Birth of Ludwig Van Beethoven.

Il-Year Pack se jkun ippreżentat ġo folder li jinkludi d-dettalji tekniċi tal-ħarġiet tal-bolli tas-sena 2020.

Dan il-Year Pack se jkun għall-bejgħ minn nhar it-Tlieta 30 ta' Marzu 2021, mill-Fergħat kollha tal-MaltaPost f' Malta u Għawdex, kif ukoll mill-Bureau Filateliku. Ordnijiet jistgħu jsiru online fuq www.maltaphilately.com jew bil-posta mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c 305, Triq Ħal Qormi, Marsa MTP 1001 - Telephone: 25961740 - e-mail: info@maltaphilately.com.