News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Marsaskala and Ħal Qormi

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at 'Needs Stationery', situated at 1, Triq il-Vajrita, Marsaskala MSK 3306 and the Sub Post Office situated at ‘Electroit Stationery' at Fredrick Meample Square, Qormi QRM 1011 will be closed on Saturday 3rd April 2021.

On this day, Marsaskala residents may use the postal services provided from Marsaskala Post Office situated at Triq Sant' Antnin, Marsaskala MSK 9059.

Qormi residents may use the postal services provided from Qormi Post Office situated at 343, Triq il-Vitorja, Qormi QRM 2504.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta f' Marsaskala u Ħal Qormi

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, li jinsab f' 'Needs Stationery', 1, Triq il-Vajrita, Marsaskala MSK 3306 u s-Sub Uffiċċju tal-Posta, ‘Electroit Stationery' li jinsab fi Pjazza Fredrick Meample, Qormi QRM 1011 se jkunu magħluqa nhar is-Sibt 3 t' April 2021.

F'din il-ġurnata ir-residenti ta' Marsaskala jistgħu jużaw is-servizzi postali mill-Fergħa Postali ta' Marsaskala li tinsab fi' Triq Sant' Antin, Marsaskala MSK 9059.

Ir-Residenti ta' Ħal Qormi jistgħu jużaw s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali ta' Ħal Qormi li tinsab f' 343, Triq il-Vitorja, Qormi QRM 2504.