News Details

Special Handstamp - 800th anniversary of St. Dominic's death - Birgu

MaltaPost would like to notify the public that a special handstamp will be issued to commemorate the 800th anniversary of St. Dominic's death on Friday 6 August 2021 at Castille Square Post Office.

Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.


Timbru Speċjali - 800 sena Anniversarju mill-mewt ta' San Duminku - Birgu

MaltaPost p.l.c. tixtieq tinforma lill-pubbliku li se jinħareġ timbru speċjali għat-800 sena anniversarju mill-mewt ta' San Duminku u ser jintuża nhar il-Ġimgħa 6 ta' Awwissu 2021 fil-Fergħa Postali ta' Pjazza Kastilja fil-Belt Valletta.

Dan it-timbru speċjali jista' jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.