News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Ħal Qormi

MaltaPost informs the public that the Sub Post Office situated at ‘Electroit Stationery' at Fredrick Meample Square, Qormi QRM 1011, will be closed between Saturday 7th August and Saturday 14th August 2021.

On these days the public may use the postal services provided from Qormi Post Office situated at 343, Triq il-Vitorja, Qormi QRM 2504.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta f' Ħal Qormi

MaltaPost tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, ‘Electroit Stationery' li jinsab fi Pjazza Fredrick Meample, Qormi QRM 1011, se jkun magħluq bejn nhar is-Sibt 7 t' Awwissu u s-Sibt 14 t'Awwissu 2021.

F'dawn il-ġranet il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali ta' Ħal Qormi li tinsab f' 343, Triq il-Vitorja, Qormi QRM 2504.