News Details

Special Handstamp – 30 years of One Radio Broadcasting

MaltaPost notifies the public that a special handstamp will be used to commemorate 30 years of One Radio Broadcasting on Wednesday 11th August 2021 from the MaltaPost Head Office in Marsa.

Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.


Timbru Speċjali - One Radio 30 sena ta' xandir

MaltaPost p.l.c. tinforma lill-pubbliku li timbru speċjali ser jintuża b'tifkira tat-30 sena ta' xandir fuq One Radio. Dan it-timbru ser jintuża nhar il-Erbgħa 11 t' Awwissu 2021 mill-Head Office tal-MaltaPost, il-Marsa.

Dan it-timbru speċjali jista' jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.