News Details

Change in opening hours – Post Office at the Marsa Head Office

MaltaPost p.l.c. informs the general public that, by agreement with the Malta Communications Authority, as of 1st October 2021, the Post Office situated at the Marsa Head Office will open from Monday to Friday between 8.00am - 4.00pm (instead of 8.00am - 5.00pm). Saturday: 8.00am - 1.30pm (unchanged).


Tibdil fil-ħinijiet tal-Ftuħ - Post Office at the Marsa Head Office

MaltaPost p.l.c. tinforma lill-pubbliku li bi qbil mal-Awtorita' Maltija tal-Komunikazzjoni, minn nhar il-Ġimgħa, 1 t' Ottubru 2021, il-Post Office li jinsab fil-Head Office, il-Marsa, se jibda jkun miftuħ mit-8.00am sal-4.00pm (minflok mit-8.00am sal-5.00pm). Is- Sibt: 8.00am-1.30pm (bla tibdil).