News Details

Special Hand Postmark – Christmas in Gozo

MaltaPost would like to notify the public that a special hand stamp will be issued to celebrate the opening of Christmas related events in Gozo. This special hand postmark will be used on Saturday 27th November 2021 at the Victoria Post Office, situated at 5, Triq Sir Adrian Dingli, Victoria, Gozo VCT 1441.

Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.


Timbru Speċjali - Milied f' Għawdex

MaltaPost p.l.c. tixtieq tinforma lill-pubbliku li timbru speċjali ser jinħareġ għall-okkażjoni tal-ftuħ tal-attivitajiet relatati mal-Milied f' Għawdex. Dan it-timbru ser jintuża nhar is-Sibt 27 ta' Novembru 2021 mil-Fergħa Postali tar-Rabat f'Għawdex li tinsab fil- 5, Triq Sir Adrian Dingli, Rabat, Għawdex VCT 1441.

Dan it-timbru speċjali jista' jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.