News Details

Temporary closure of Sub Post Offices

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Offices listed below will be closed on Monday 27th December 2021.

  • Għargħur Sub Post Office situated at ‘Aquavel', Triq San Bartilmew, Għargħur, GĦR 1014
  • Għaxaq Sub Post Office situated at 4, ‘Marchams', Wesgha Bir id-Deheb, Għaxaq, GXQ 1651
  • Santa Venera Sub Post Office situated at f' ‘C&C Stationery' Triq Fleur-De-Lys, Santa Venera, SVR 1582
  • Tarxien Sub Post Office situated at ‘Forex Stationery', 16, Misrah tas-Suq, Tarxien, TXN 1951

Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċji

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċji tal-Posta msemmija hawn taħt se jkunu magħluqa nhar it-Tnejn 27 ta' Diċembru 2021.

  • Għarghur Sub Post Office li jinsab f' ‘Aquavel', Triq San Bartilmew, Għargħur, GĦR 1014
  • Għaxaq Sub Post Office li jinsab f' 4, ‘Marchams', Wesgha Bir id-Deheb, Għaxaq, GXQ 1651
  • Santa Venera Sub Post Office li jinsab f' ‘C&C Stationery' Triq Fleur-De-Lys, Santa Venera, SVR 1582
  • Tarxien Sub Post Office li jinsab f' ‘Forex Stationery', 16, Misrah tas-Suq, Tarxien, TXN 1951