News Details

Special Handstamp - 130th anniversary of the birth of Laurent Ropa

MaltaPost would like to notify the public that a special handstamp will be issued to commemorate the 130th anniversary of Laurent Ropa on Friday 24th December 2021 at the Xagħra Post Office situated at 132, Triq it-Tigrija Xagħra XRA 2013.

Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.


Timbru Speċjali - 130 sena Anniversarju mit-twelid ta' Laurent Ropa

MaltaPost p.l.c. tixtieq tinforma lill-pubbliku li se jinħareġ timbru speċjali għat-800 sena anniversarju mit-twelid ta' Laurent Ropa u ser jintuża nhar il-Ġimgħa 24 ta' Diċembru 2021 fil-Fergħa Postali ta' Xagħra li tinsab f' 132, Triq it-Tigrija, Xagħra XRA 2013.

Dan it-timbru speċjali jista' jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.