News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Qrendi

MaltaPost informs the public that the Sub Post Office situated at ‘Papel Stationery', Triq is-Salvatur, Qrendi QRD 1701 will be closed between Monday 3rd January and Saturday 8th January 2022.

On these days the public may use the postal services provided from Żurrieq Post Office situated at 75, Main Street, Żurrieq ŻRQ 1317.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta fil-Qrendi

MaltaPost tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, ‘Papel Stationery', Triq is-Salvatur, Qrendi QRD 1701 se jkun magħluq bejn nhar it-Tnejn 3 ta' Jannar u s-Sibt 8 ta' Jannar 2021.

F'dawn il-ġranet il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali taż-Żurrieq li tinsab f' 75, Main Street, Żurrieq ZRQ 1317.