News Details

Special Hand Stamp - 100th Anniversary of Death of Karmni Grima 1922-2022

 

MaltaPost notifies the public that a special handstamp will be used to commemorate the 100th Anniversary of the death of Karmni Grima on Wednesday 25th May 2022 from Victoria Post Office.
Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail - Telephone: 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.

 


Timbru Speċjali - 100 Sena Anniversarju mill-Mewt ta' Karmni Grima 1922-2022

MaltaPost p.l.c. tinforma lill-pubbliku li ser jinħareġ timbru speċjali għall-okkażjoni tal-100 sena Anniversarju mill-Mewt ta' Karmni Grima 1922-2022. Dan it-timbru ser jintuża l-Erbgħa 25 ta' Mejju 2022 mill-Fergħa Postali tar- Rabat Ghawdex.

Dan it-timbru speċjali jista' jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 25961740 - e-mail: info@maltaphilately.com

 

Download Press Release