News Details

Temporary Closure of Gharghur SPO

MaltaPost informs the public that the Sub Post Office at "Aquavel", Triq San Bartilmew, Għargħur GĦR 1014, will be closed between Tuesday 12th July and Thursday 14th July 2022.

On these days, the public may use the postal services provided from Naxxar Post Office situated in Ċentru Ċiviku, Vjal il-Wieħed u Għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018.

 

Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta fil-Għargħur 

MaltaPost tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, li jinsab f' 'Aquavel', Triq San Bartilmew, Għargħur GĦR 1014, se jkun magħluq bejn nhar it-Tlieta 12 ta' Lulju u l-Ħamis 14 ta' Lulju 2022.

F'dawn il-ġranet, il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tan-Naxxar li tinsab fiċ-Ċentru Ċiviku, Vjal il-Wieħed u Għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018.