News Details

Temporary Closure of Gharghur SPO

MaltaPost informs the public that the Sub Post Office at ‘Aquavel', Triq San Bartilmew, Għargħur GĦR 1014, will be closed on Monday 29th August, 2022.

On this day, the public may use the postal services provided from Naxxar Post Office situated in Civic Centre, Vjal il-Wieħed u Għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018.

 

Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta fil-Għargħur

MaltaPost tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, li jinsab f' 'Aquavel', Triq San Bartilmew, Għargħur GĦR 1014, se jkun magħluq it-Tnejn 29 ta' Awwissu, 2022.

F'din il-ġurnata, il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tan-Naxxar li tinsab fiċ-Ċentru Ċiviku, Vjal il-Wieħed u Għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018.