News Details

Temporary Closure of Bahar ic-Caghaq SPO

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office ‘Allstat Stationery' situated at Triq il-Lampara, Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5134 will be closed between Saturday 03rd September 2022 and Saturday 10th September 2022.

On these days, the public may use the postal services provided from Naxxar Post Office situated in Civic Centre, Vjal il-Wieħed u Għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018.

 

Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta f' Baħar iċ-Ċagħaq

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta ‘Allstat Stationery' li jinsab fit-Triq il-Lampara, Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5134 se jkun magħluq bejn nhar is-Sibt 03 ta' Settembru 2022 u s-Sibt 10 ta' Settembru 2022.

F'dawn il-ġranet, l-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tan-Naxxar li tinsab fiċ-Ċentru Ċiviku, Vjal il-Wieħed u Għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018.