News Details

Special Hand Stamp - 175th Anniversary of the Immaculate Conception Statue at Victoria, Gozo

MaltaPost would like to notify the public that a special handstamp will be issuedon Saturday 03rd December 2022 at Victoria Post Office situated at 5, Sir Adrian Dingli Street, Rabat, Gozo VCT 1441 to celebrate175th Anniversary of the Immaculate Conception Statue at Victoria, Gozo.

Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail - Telephone: 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.

Timbru Speċjali - Il-175 Anniversarju tal-Istatwa Immakulata Kunċizzjoni fir-Rabat, Għawdex

MaltaPost p.l.c. tixtieq tinforma lill-pubbliku li ser jinħareg timbru speċjali biex jigi imfakkar il-175 Anniversarju tal-Istatwa Immakulata Kunċizzjoni fir-Rabat, Għawdex. Dan it-timbru ser jintuża nhar is-Sibt 03 ta' Dicembru 2022 mill-Fergħa Postali tar-Rabat Għawdex li tinsab f'5 Triq Sir Adrian Dingli, Rabat, Għawdex VCT 1441.

Dan it-timbru speċjali jista' jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 25961740 - e-mail: info@maltaphilately.com

 

Download Press Release