News Details

Permanent Closure of M'Scala SPO

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at "Needs Stationery" situated at 1, Triq Vajrita, Marsaskala MSK 3325, will be permanently closed as from Monday 22nd January 2024.

From this day onwards, the public may use the postal services provided from the Marsaskala Post Office situated at Triq Sant'Antnin, Marsaskala MSK 9059.

Għeluq Permanenti ta' Sub Uffiċċju tal-Posta ġewwa l-Marsaskala

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta "Needs Stationery", li jinsab ġewwa numru 1, Triq Vajrita, Marsaskala MSK 3325, se jingħalaq b'mod permanenti minn-nhar it-Tnejn 22 ta' Jannar 2024.

Minn dan il-jum ‘il quddiem, il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali ta' Marsaskala li tinsab fi Triq Sant'Antnin, Marsaskala MSK 9059.