News Details

Temporary Closure of Sub Post Offices

MaltaPost p.l.c. informs the public that the Sub Post Offices listed hereunder will be closed for business on Wednesday 14th September from 13.00 onwards due to upgrade works on its Retail system. Normal service will resume on Thursday 15th September 2011.

MaltaPost apologizes for any inconvenience.

Landau Stationery, Triq Mannarino Birkirkara

D Spiral, Triq il-Vittorja Birkirkara

Oreana Stationery, Triq L. Casolani Birkirkara

Tunny Net Gift Shop, Triq il-Marfa Għadira, Il-Mellieha

Higher Grades Stationery, 93, Triq Kananea Ħ'Attard

Welcome Bazaar, Misrah Frenċ Abela Ħad-Dingli

Aquavel, Triq San Bartolomew Ħal Għargћur

Marchams, 235, Triq Santa Marija Ħal Għaxaq

Forex, 16/17, Triq is-Suq Ħal Tarxien

Step In, Misrah ir-Rebħa Il-Birgu

Happy Kids Stationery, Triq San Tumas Il-Fgura

EMTES, 18, Triq William Baker Il-Gudja

Squire Stationery, Triq Manoel De Vilhena Il-Gzira

Troy DVD Stationery, Triq ix-Xatt Il-Kalkara

Louis Stationery, Misrah San Nikola Is-Siggiewi

Xlendi Hotel, Triq San Xmun Ix-Xlendi, Il-Munxar

Midas, 34, Triq ix-Xatt Marsaskala

SGS, Triq Feliċ Borġ San Ġwann

Kunsill Lokali San Lawrenz, Triq id-Duluri San Lawrenz

Paul's Arcade Ltd, Triq il-Kaħli San Pawl il-Bahar

Drago Stationery, 6 Centru Civiku, Dawret it-Torri Santa Luċija

C@C, Trejqa Tal-Fleur-De-Lys Santa Venera

Fleet Stationery, Triq Testaferrata Ta' Xbiex

Kunsill Lokali, Pjazza Orvieto Ta'Kerċem

Malton, Triq Ċensu Xerri Tas-Sliema