Courier Driver (Full-Time mit-Tnejn sas-Sibt 1300hrs - 2000hrs)

Il-persuni magħżula jkunu responsabbli għat-tqassim ta' pakketti postali fuq distretti indikati bil-vann tal-Kumpanija.

Il-kandidati għandom:

 • ikollhom ‘l fuq minn tlieta u għoxrin sena;
 • ikollhom dehra pulita u preżentabbli;
 • ikollhom school leaving certificate inkluż pass fil-Matematika u l-Ingliż jew ekwivalenti;
 • ikunu kapaċi jikkomunikaw b'mod effettiv bil-Malti u bl-Ingliż;
 • ikollhom karattru soċjevoli u personalita' pożittiva;
 • ikollhom ċertifikat ta' kondotta tal-Pulizija nadif;
 • ikollhom liċenzja tas-sewqan kategorija B;
 • ikunu fiżikament b'saħħithom u kapaċi jerfgħu piżijiet.

L-applikanti interessati għandhom jibagħtu ittra t'applikazzjoni flimkien ma' curriculum vitae dettaljat fuq: recruitment@maltapost.com

L-applikanti huma mfakkra biex fl-ittra tal-applikazzjoni jindikaw r-referenza għal vakanza li jkunu qed japplikaw għaliha. L-applikazzjonijiet kollha jiġu ittrattati b'mod kunfidenzjali. Fil-każ ta' solleċitar, l-applikanti, awtomatikament jiġu skwalifikati.


The chosen candidates will be responsible for parcel deliveries and pick-ups in different districts using a MaltaPost van.

Candidates should:

 • Be over 23 years of age;
 • Be Smart and presentable;
 • Possess a minimum of school leaving certificate including a pass in Maths and English or equivalent;
 • Be able to communicate effectively in English and/or Maltese;
 • Be sociable and of a positive personality;
 • Hold a clean police conduct certificate
 • Hold a Category B driving licence;
 • Be physically fit and able to carry parcels of varying weight;


Those interested should send a letter of application together with a detailed curriculum vitae on recruitment@maltapost.com.

Applicants are reminded to include in their letter of application as well as in the email's subject field reference to which vacancy they are applying. Applications are processed in confidence. Soliciting will automatically disqualify the candidate.