News Details

Temporary closure of Għargħur SPO

MaltaPost informs the public that the Sub Post Office situated at “Aquavel”, Triq San Bartilmew, Għargħur GĦR 1014 will be closed on 28 August 2017

On this day, The public may wish to use the postal services provided from the Naxxar Post Office situated in Ċentru Ċiviku, Vjal il-wieħed u għoxrin ta’ Settembru, Naxxar NXR 1018

Download PDF