News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Gudja

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at CND Stationery, 144, Vjal it-Torri, Gudja GDJ 1704, will be closed on Tuesday 24th September 2019.

On this day, the public may wish to use the postal services provided from:

  • Luqa Post Office, situated at 11, Trejqa Dun Gulju Muscat, Luqa LQA 1450
  • Għaxaq Sub Post Office, situated at Marcham Stationery, 4 Wesgha Bir id-Deheb, Għaxaq GXQ 1651.

Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta fil-Gudja

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal- CND Stationery, 144, Vjal it-Torri, Gudja GDJ 1704, se jkun magħluq nhar it-Tlieta 24 ta' Settembru 2019.

F'din il-ġurnata, il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-:

  • Fergħa Postali ta' Ħal Luqa, li jinsab fl' 11, Trejqa Dun Gulju Muscat, Luqa LQA 1450
  • Sub Uffiċċju tal- Posta f' Ħal Għaxaq, li jinsab f'Marcham Stationery, 4 Wesgħa Bir id-Deheb, Ħal Għaxaq GXQ 1651.