News Details

New Parcel Collection Arrangements for the Gozitan Residents

MaltaPost continues to invest in upgrading its services for the Gozitan residents with a new convenient parcel collection service. As from Monday 7 October, Gozitan residents who are not found at home to receive postal items that require a signature or do not fit into their letterbox will be able to conveniently pick up mail items as follows:

 Għasri residents from Għasri Local Council
 Xagħra residents from the Xagħra Post Office on Monday, Wednesday and Friday
 Għarb residents from the Għarb Post Office on Tuesday, Thursday and Saturday
 Marsalforn and Sannat residents from the Victoria Post Office

Since the Għarb and Xagħra Post offices open on alternate days, residents may collect their items either on the days when the Post Office is open or request a collection from another Post Office, free of charge, by sending their request on email address gozotransfer@maltapost.com.

Gozitan residents may also have their online shopping delivered to the Easipik Parcel Locker in Victoria. Easipik offers a 24/7 access for clients to collect their online shopping at their convenience. This service is free of charge and by registration: www.maltapost.com/easipik

 Arranġamenti Ġodda għar-Residenti Għawdxin għal Ġbir ta' Pakketti

MaltaPost qed tkompli tinvesti biex ittejjeb is-servizzi tagħha għall-Għawdxin b'servizz konvenjenti ġdid għall-ġbir ta' pakketti. Minn nhar it-Tnejn 7 ta' Ottubru, ir-residenti Għawdxin li ma jkunux id-dar biex jirċievu pakketti reġistrati li jeħtieġu firma jew li ma jidħlux fil-letterbox
se jkunu jistgħu jiġbru l-pakketti kif imniżżel hawn taħt:


• Ir-residenti tal-Għasri mill-Kunsill Lokali tal-Għasri
• Ir-Residenti tax-Xagħra mill-Fergħa Postali tax-Xagħra kull nhar ta' Tnejn, l-Erbgħa u lĠimgħa.
• Ir-residenti tal- Għarb mill-Fergħa Postali tal-Għarb kull nhar ta' Tlieta, il-Ħamis u s-Sibt.
• Ir-residenti ta' Marsalforn u Sannat mill-Fergħa Postali tar-Rabat

Peress li l-Fergħat Postali tal-Għarb u x-Xagħra jiftħu darba iva u darba le, ir-residenti ta' dawn il-lokalitajiet jistgħu jiġbru l-oġġett tagħhom fil-ġranet li l-fergħa tkun miftuħa jew inkella jagħmlu rikjesta biex jiġbru l-oġġett tagħhom minn Fergħa Postali oħra mingħajr ebda ħlas addizzjonali. Dan isir billi jibagħtu r-rikjesta tagħhom permezz ta' imejl fuq gozotransfer@maltapost.com.

Ir-residenti f'Għawdex jistgħu jiġbru x-xiri mill-internet 24 siegħa kuljum minn Easipik Parcel Locker fir-Rabat Għawdex. Dan is-servizz huwa bla ħlas u tistà tiġbru minn hawn: www.maltapost.com/easipik