News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Baħar iċ-Ċagħaq

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at ‘Allstat Stationery‘, situated at 1, Triq il-Lampara, Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5134, will be closed between Tuesday 22nd October and Friday 25th October 2019.

During this period, the public may use the postal services provided from Naxxar Post Office situated at the Civic Centre, Vjal il-21 ta' Settembru, Naxxar NXR 1018.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta f' Baħar iċ-Ċagħaq

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta ‘Allstat Stationery‘, li jinsab fil- 1, Triq il-Lampara, Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5134, se jkun magħluq bejn it-Tlieta 22 ta' Ottubru u l-Ġimgħa 25 ta' Ottubru 2019.

F'dawn il-ġranet, il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tan-Naxxar li tinsab fiċ-Ċentru Ċiviku, Vjal il-21 ta'Settembru, Naxxar NXR 1018.