News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Mqabba

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at 12, Alessio's Old Cottage, Parish Str, Mqabba MQB 1511 will be closed between Thursday 31st October and Friday 8th November 2019.

On these days, the public may use the postal services provided at Żurrieq Post Office situated at 75, Main Street, Żurrieq, ZRQ 1317


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċju tal-Posta fl-Imqabba

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta fi 12, Alessio's Old Cottage, Parish Str, Mqabba MQB 1511 , se jkun magħluq nhar il-Hamis 31 t' Ottubru u nhar il-Ġimgħa 8 ta' Novembru 2019.

F'dawn il-ġranet, l-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali taż-Żurrieq li tinsab f' 75 Triq il-Kbira, Żurrieq ZRQ 1317