News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Għasri

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office situated at the Local Council, 6, Triq Dun Karm Caruana, Għasri GSR1021, will be closed until further notice.

On these day, the public may wish to use the postal services provided from Għarb Post Office situated in Triq il-Vizitazzjoni, Għarb GRB 1044.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċju tal-Posta fl-Għasri

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta li jinsab fil-Kunsill Lokali, 6, Triq Dun Karm Caruana, Għasri GSR1021, se jkun magħluq sakemm nerġaw navżaw.

F'dawn il-ġranet, Il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tal-Għarb, li tinsab fi' Triq il-Vizitazzjoni, Għarb GRB 1044.