News Details

Temporary closure of Sub Post Offices in Kerċem and San Lawrenz

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office situated at Kerċem Local Council, Pjazza Orvieto, Ta Kerċem KCM 1360 and the Sub Post Office situated at the San Lawrenz Local Council, 22A Triq id-Duluri, San Lawrenz SLZ 1261 will be closed until further notice.

During this period, the public may use the postal services provided from Victoria Post Office situated at 5, Triq Sir Adrian Dingli, Victoria VCT 1441.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċji tal-Posta f' Kerċem u San Lawrenz

MaltaPost tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, li jinsab fil- Kunsil Lokali ta' Kerċem, Pjazza Orvieto, Kerċem KCM 1360 u s-Sub Uffiċċju li jinsab fil-Kunsill Lokali ta' San Lawrenz, 22A Triq id-Duluri, San Lawrenz SLZ 1261 se jkunu magħluqa sakemm joħroġ avviż iehor.

F'dawn il-ġranet, Il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali tal- Victoria li tinsab f'5, Triq Sir Adrian Dingli, Victoria VCT 1441.