News Details

Permanent closure of St. Paul’s Bay and Iklin Sub Post Offices

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office situated at Paul's Arcade, Triq il-Kaħli, St. Paul's Bay SPB 3015 and the Sub Post Office situated at Tronic Peach, Triq iċ-Ċitru, Iklin IKL 1081 are no longer operating as Sub Post Office.
If we are unsuccessful in delivering postal items to your door that require a signature or do not fit into your letterbox, arrangements have been made for you to collect such items from the relevant Post Office as follows:

• St Paul's Bay residents may collect their mail items from St. Paul's Bay Post Office situated at 511, Triq San Pawl, St. Paul's Bay SPB 3416

• Iklin Residents may collect their mail items from the Naxxar Post Office situated at the Naxxar Civic Centre, Vjal il-Wieħed u Għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018.

Alternatively you may choose to get your items delivered to a 24/7 Easipik locker. For more information please visit www.maltapost.com/easipik.


Għeluq Permanenti ta' Sub Uffiċċji tal-Posta ta' San Pawl il-Baħar u l-Iklin

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Post Office ta' ‘Paul's Arcade', li jinsab fi Triq il-Kaħli, St. Paul's Bay SPB 3015 u Sub Post Office li jinsab f' ‘Tronic Peach', Triq iċ-Ċitru, Iklin IKL 1081 m'għadhomx joperaw bħala Sub Post Offices.

Jekk ma jirnexxilniex inqassmulek ittri jew pakketti postali li jeħtieġu firma jew ma jidħlux fil-letterbox, dawn ikunu jridu jinġabru mill-Fergħa Postali l-aktar qrib tagħhom kif imniżżel:

• Residenti ta' San Pawl il-Baħar iridu jiġbru l-oġġetti postali tagħom mill-Fergħa Postali ta' San Pawl il-Baħar li jinsab f' 511, Triq San Pawl, San Pawil il-Baħar SPB 3416
• Residenti tal-Iklin jistgħu jiġbru l-oġġetti postali tagħom miċ-Ċentru Ċiviku tan-Naxxar, li jinsab Vjal il-Wieħed u Għoxrin ta' Settembru, Naxxar NXR 1018

Ir-residenti huma mfakkra li jistgħu jagħżlu li jibagħtu l-pakketti f'Easipik Parcel Locker u jiġbruh 24/7. Għal aktar informazzjoni żur www.maltapost.com/easipik.