News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Ħal Qormi and Msida

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Offices situated at Electroit Stationery, Pjazza Fredrick Meample, Ħal Qormi QRM 1011 and Wigwam Stationery, Triq il-Qroqq, Msida MSD 1702, will be closed from Saturday 8th August until Friday 15th August 2020. 

During these days, Qormi residents are kindly requested to pick up their mail items from the Qormi Post Office situated at 343, Triq il-Vitorja, Ħal Qormi QRM 2504.

Msida residents are kindly requested to pick up their mail items from Pieta Post Office situated at Telgħet Gwardamanġa, Pieta' PTA 1310

Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċji tal-Posta f' Ħal Qormi u l-Imsida

MaltaPost tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċji tal-Posta, li jinsabu f' "Electroit Stationery", Pjazza Fredrick Meample, Ħal Qormi QRM 1011 u f'"Wigwam Stationery", Triq il-Qroqq, Msida MSD 1702, se jkun magħluqin bejn nhar is-Sibt 8 t' Awwissu sa nhar il- Gimgħa 15 t'Awwissu 2020. 

F'dawn il-ġranet, ir-residenti ta' Ħal Qormi huma ġentilment mitluba biex jiġbru l-oġġetti postali tagħhom mill-Fergħa Postali ta' Ħal Qormi li tinsab fi 343, Triq il-Vitorja, Ħal Qormi QRM 2504.

Ir-Residenti tal-Imsida huma ġentilment mitluba biex jiġbru l-oġġetti postali tagħhom mill-Fergħa Postali tal-Pieta li tinsab f' Telgħet Gwardamanġa, Pieta' PTA 1310.