News Details

Special Handstamp – Episcopal Consecration of the Ninth Bishop of Gozo, Mgr Anton Teuma

MaltaPost would like to notify the public that a special handstamp will be issued on Friday 21st August 2020 at the Victoria Post Office for the Episcopal Consecration of the Ninth Bishop of Gozo, Mgr Anton Teuma.

Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.


Timbru Speċjali - Konsagrazzjoni Episkopali tad-Disa 'Isqof ta' Għawdex, Mgr Anton Teuma

MaltaPost p.l.c. tixtieq tinforma lill-pubbliku li timbru speċjali ser jintuża nhar il-Ġimgħa 21 t' Awwissu 2020 fil-Fergħa Postali tar-Rabat f'Għawdex ghall-okkażjoni tal-Konsagrazzjoni Episkopali tad-Disa 'Isqof ta' Għawdex, Mgr Anton Teuma.

Dan it-timbru speċjali jista' jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.