News Details

MaltaPost Opens a New Post Office in Tas-Sliema

MaltaPost continues to invest in upgrading the services it offers to its clients with the opening of a new Post Office at 42, Triq Rodolfu Tas-Sliema SLM 1275. This Post Office replaced the Post Office, which was situated at Triq Manwel Dimech in the same locality.

Aside from a range of postal services, this Post Office also retails postage stamps, philatelic items, One-4-All gift vouchers, postage boxes, telephone & mobile cards, stationery items and greeting cards. This Post Office also offers encashment of Central Bank of Malta cheques, international money transfers, and opening of PostaPay&Save Payment accounts.

"The Post Offices play a vital role in the heart of the community. They have remained open for business even during the most challenging times and will continue to offer their services to the customers on a day to day basis" explained Joseph Gafà, MaltaPost CEO. "With a Post Office in almost every locality in Malta and Gozo, our network is one of the largest in the Maltese islands. Our commitment is to make postal services more accessible to our customers and we will continue to add new Post Offices and Parcel collection points in the near future".

The new Post Office in Tas-Sliema will be open as from Thursday 27 August, from Monday to Saturday between 7.30am and 13.00pm. For further information about the Post Offices and their locations, and about the range of products and services offered by MaltaPost, visit www.maltapost.com/outlets.

 


MaltaPost tiftaħ Fergħa Postali Ġdida f'Tas-Sliema

MaltaPost tkompli tinvesti fis-servizzi li tagħti lill-klijenti bil-ftuħ ta' Fergħa Postali ġdida f' 42, Triq Rodolfu, Tas-Sliema SLM 1275. Din il-Fergħa Postali nfetħet minflok dik Triq Manwel Dimech fl-istess lokalità.

Minbarra s-servzzi postali, din il-Fergħa Postali għandha għal bejgħ bolol tal-pustaġġ, oġġetti ta' Filatelija, One-4-All gift vouchers, kaxxi tal-pustaġġ, telephone u mobile cards, oġġetti ta' stationery u kartolini. Din il-Fergħa wkoll toffri s-servizz ta' tisrif ta' ċekkijiet tal-Bank Ċentrali ta' Malta, international money transfers, kif ukoll ftuħ ta' kontijiet tal- PostaPay&Save.

"Il-Fergħat Postali għandhom irwol ferm importanti fil-qalba tal-komunità. Baqgħu miftuħa biex jaqdu lill-pubbliku anki fi żminijiet l-aktar diffiċli u se jibqgħu jagħmlu dan kuljum" spjega Joseph Gafà, l-Kap Eżekuttiv tal-MaltaPost. "B'Fergħa Postali fi kważi kull lokalità f'Malta u Għawdex, il-firxa ta' fergħat hija waħda fost l-akbar fil-Gżejjer Maltin. L-impenn tagħna hu li nagħmlu s-servizzi postali u l-ġbir ta' pakketti aktar aċċessibli għall-klijenti tagħna u għalhekk aħna se nibqgħu nżidu n-numru ta' Fergħat Postali fi żminijiet li ġejjin."

Il-Fergħa Postali ġdida ta' Tas-Sliema se tibda tkun miftuħa minn nhar il-Ħamis 27 ta' Awwissu mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-7.30am u s-13.00pm. Għal aktar tagħrif dwar il-Fergħat Postali u l-lokalitajiet tagħhom kif ukoll dwar l-għażla ta' prodotti u servizzi tal-MaltaPost, żur www.maltapost.com/outlets