News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Mellieħa

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at 51 , Triq Gorg Borg Olivier, Mellieħa MLĦ 1024 will be closed on Wednesday 9th September 2020.

On this day, the public may wish to use the postal services provided from Mellieħa Post Office situated at 100, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Mellieħa MLĦ 1107.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta il-Mellieħa

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta, li jinsab fil- 51, Triq Gorg Borg Olivier, il-Mellieħa MLĦ 1024, se jkun magħluq nhar il-Erbgħa 9 ta' Settembru 2020.

F'din il-ġurnata, il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali li tinsab f' 100, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Mellieħa MLĦ 1107