News Details

Special Hand Postmark – 21st Anniversary Gozo Philatelic Exhibition

MaltaPost would like to notify the public that a special hand stamp will be issued to mark the 21st Anniversary of the Gozo philatelic Exhibition, on Saturday 31st October 2020 at the Victoria Post Office in Gozo, situated at 5, Triq Sir Adrian Dingli, Rabat VCT 1441.

Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.


Timbru Speċjali - 21 Sena Anniversarju tal-Wirja Filatelika Għawdxija

MaltaPost p.l.c. tinforma lill-pubbliku li timbru speċjali ser jinħareġ għall-okkażjoni tal-21 Sena Anniversarju tal-Wirja Filatelika Għawdxija u ser jintuża nhar is-Sibt 31 t' Ottubru 2020 mil-Fergħa Postali tal-Rabat f'Għawdex, li tinsab fi Triq Sir Adrian Dingli, Rabat VCT 1441.

Dan it-timbru speċjali jista' jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.