News Details

Temporary closure of Sub Post Office in Siġġiewi

MaltaPost would like to inform the public that the Sub Post Office at ‘Many Things' Stationery, Triq il-Knisja il-Qadima, Siġġiewi SGW 1704, will be closed on the following dates.

  • Saturday 14th August 2021
  • Saturday 21st August 2021

On both days, the public may use the postal services provided from Żebbuġ Post Office situated at Triq Sciortino, Żebbuġ ŻBĠ 1962.


Għeluq Temporanju ta' Sub Uffiċċju tal-Posta fis-Siġġiewi

MaltaPost tixtieq tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta ‘Many Things' Stationery, li jinsab fi Triq il-Knisja il-Qadima, Siġġiewi SGW 1704 se jkun magħluq fil-ġranet msemmija hawn taħt.

  • Nhar is-Sibt 14 t' Awwissu 2021
  • Nhar is-Sibt 21 t'Awwissu 2021

F'dawn il-jumejn, Il-pubbliku jista' juża s-servizzi li qed jingħataw mill-Fergħa Postali ta' Ħaż-Żebbug li tinsab fi Triq Sciortino, Żebbuġ ŻBĠ 1962.