News Details

Special Handstamp – 60th Anniversary of the Broadcasting Authority

MaltaPost notifies the public that a special handstamp will be used to commemorate the 60th Anniversary of the Broadcasting Authority on Wednesday 29th September 2021 from the Ħamrun Post Office.

Orders for this special hand postmark may be placed from the Philatelic Bureau, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, online at www.maltaphilately.com or by mail - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.


Timbru Speċjali - 60 Sena Anniversarju tal- Awtorità tax-Xandir

MaltaPost p.l.c. tinforma lill-pubbliku li timbru speċjali ser jintuża b'tifkira tas-60 sena Anniversarju tal-Awtorità tax-Xandir. Dan it-timbru ser jintuża nhar il-Erbgħa 29 ta' Settembru 2021 mill-Fergħa Postali tal-Ħamrun.

Dan it-timbru speċjali jista' jiġi ordnat mill-Bureau Filateliku, MaltaPost p.l.c. 305, Triq Ħal Qormi, Marsa, MTP 1001, jew online fuq www.maltaphilately.com - Telephone 2596 1740 - e-mail: info@maltaphilately.com.